ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot

dot


นาฬิกา Tactical
ไขควง


View :   Sort :

หน้า 1/1
1
พบสินค้า 6 รายการ

 view
รหัส : 03085IR
LIGHT STICKS INFRARED
TACTICAL LIGHT - INFRARED
🔻 แท่งเรืองแสง แบบ แสงอินฟาเรด ช้วยให้สว่างบริเวณนั้น
🔻 จะมองไม่เห็นด้วยตาเปล่า ใช้สำหรับกล้องมองกลางคืน Night-Vision
🔻 ใช้งานง่ายเพียงหักและเขย่าแท่งก็จะเกิดแสงสว่าง
🔻 ให้ความสว่างถึง 8 ชั่วโมง แท่งยาว 6 นิ้ว
🔻 กันน้ำ 100%, ไม่ติดไฟและปลอดสารพิษ
🔻 Made in U.S.A.
ราคา: 2,200.00
จำนวน : ชุด


 view
รหัส : 03085B
LIGHT STICKS BLUE
TACTICAL LIGHT - BLUE
🔻 แท่งเรืองแสง ให้ความสว่างยามฉุกเฉิน แจ่งตำแห่นงกลางคืน
🔻 เหมาะสำหรับพกติดไป แค้มปิ้ง หรือ ติดรถ
🔻 ใช้งานง่ายเพียงหักและเขย่าแท่งก็จะเกิดแสงสว่าง
🔻 ให้ความสว่างถึง 8 ชั่วโมง เรืองแสงได้ด้วยตัวเอง
🔻 กันน้ำ 100%, ไม่ติดไฟและปลอดสารพิษ
🔻 Made in U.S.A.
ราคา: 1,200.00
จำนวน : ชุด


 view
รหัส : 03086O
LIGHT STICKS ORANGE
TACTICAL LIGHT - ORANGE
🔻 แท่งเรืองแสง ให้ความสว่างยามฉุกเฉิน แจ่งตำแห่นงกลางคืน
🔻 เหมาะสำหรับพกติดไป แค้มปิ้ง หรือ ติดรถ
🔻 ใช้งานง่ายเพียงหักและเขย่าแท่งก็จะเกิดแสงสว่าง
🔻 ให้ความสว่างถึง 12 ชั่วโมง เรืองแสงได้ด้วยตัวเอง
🔻 กันน้ำ 100%, ไม่ติดไฟและปลอดสารพิษ
🔻 Made in U.S.A.
ราคา: 1,200.00
จำนวน : ชุด


 view
รหัส : 03086G
LIGHT STICKS GREEN
TACTICAL LIGHT - GREEN
🔻 แท่งเรืองแสง ให้ความสว่างยามฉุกเฉิน แจ่งตำแห่นงกลางคืน
🔻 เหมาะสำหรับพกติดไป แค้มปิ้ง หรือ ติดรถ
🔻 ใช้งานง่ายเพียงหักและเขย่าแท่งก็จะเกิดแสงสว่าง
🔻 ให้ความสว่างถึง 12 ชั่วโมง เรืองแสงได้ด้วยตัวเอง
🔻 กันน้ำ 100%, ไม่ติดไฟและปลอดสารพิษ
🔻 Made in U.S.A.
ราคา: 1,200.00
จำนวน : ชุด


 view
รหัส : 03086Y
LIGHT STICKS YELLOW
TACTICAL LIGHT - YELLOW
🔻 แท่งเรืองแสง ให้ความสว่างยามฉุกเฉิน แจ่งตำแห่นงกลางคืน
🔻 เหมาะสำหรับพกติดไป แค้มปิ้ง หรือ ติดรถ
🔻 ใช้งานง่ายเพียงหักและเขย่าแท่งก็จะเกิดแสงสว่าง
🔻 ให้ความสว่างถึง 12 ชั่วโมง เรืองแสงได้ด้วยตัวเอง
🔻 กันน้ำ 100%, ไม่ติดไฟและปลอดสารพิษ
🔻 Made in U.S.A.
ราคา: 1,200.00
จำนวน : ชุด


 view
รหัส : 03086R
LIGHT STICKS RED
TACTICAL LIGHT - RED
🔻 แท่งเรืองแสง ให้ความสว่างยามฉุกเฉิน แจ่งตำแห่นงกลางคืน
🔻 เหมาะสำหรับพกติดไป แค้มปิ้ง หรือ ติดรถ
🔻 ใช้งานง่ายเพียงหักและเขย่าแท่งก็จะเกิดแสงสว่าง
🔻 ให้ความสว่างถึง 12 ชั่วโมง เรืองแสงได้ด้วยตัวเอง
🔻 กันน้ำ 100%, ไม่ติดไฟและปลอดสารพิษ
🔻 Made in U.S.A.
ราคา: 1,200.00
จำนวน : ชุด


หน้า 1/1
1Copyright © 2010 All Rights Reserved.