ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot

dot


นาฬิกา Tactical
ไขควง


วิธีการชำระเงิน

 
สามารถโอนเงินผ่านธนาคาร หรือ ตู้ ATM ในชื่อบัญชี นาย เชียรชัย สุวรรณรัตน์ 
 

ธนาคาร สาขา บัญชี เลขที่
 กรุงเทพ วังบูรพา  ออมทรัพย์ 150-0-59269-4
 กสิกรไทย วังบูรพา ออมทรัพย์ 044-2-72506-3
 ไทยพาณิชย์ ราชวงค์  ออมทรัพย์ 007-2-27583-5
       
       

 วิธีการแจ้งหลังจากการโอนเงินแล้ว

  1. สามารถโทรแจ้งการโอนเงินแล้ว ที่เบอร์ Tel: 02-222-3118,Fax:02-622-0439 หรือที่ 084-432-4508
    ระหว่างเวลา ( 09.00 น. - 17.30 น. ) ของทุกวัน ยกเว้นวัน อาทิตย์
  2. หรือกรอกแบบฟอรม์แจ้งการโอนเงิน ด้านล้างนี้...

 แบบฟอร์มแจ้งการโอนเงิน

 


หมายเลขสั่งซื้อ :  *
ชื่อ - สกุล :  *
เบอร์โทรศัพท์ :  *
อีเมล์ :  *
จำนวนเงินที่โอน :  *
ธนาคารที่โอน :
หมายเหตุ :


Copyright © 2010 All Rights Reserved.